Polityka Prywatności (Wersja 18.01.2019)

KLAUZULA INFORMACYJNA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie +48 (022) 560 3300 lub za pomocą poczty email: [email protected].
• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected]
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w powyżej udzielonych zgodach.
• Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. firmy informatyczne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
• Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
• Przysługuje Państwu prawo do:
-  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania do Państwa treści marketingowych.
• Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika oraz przysługujących użytkownikowi praw wynikających z przepisów ochrony danych.

1. Gromadzenie danych osobowych użytkownika odwiedzającego naszą stronę
W przypadku, gdy użytkownik korzysta z zasobów naszej strony internetowej tylko w celach informacyjnych, tzn. nie rejestruje się lub w żaden inny sposób nie podaje nam danych dotyczących własnej osoby, przetwarzamy tylko te dane osobowe, które przesyłane są na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika. Rzeczone dane są nam niezbędne z technicznego punktu widzenia do tego, by zapewnić użytkownikowi stabilne i bezpieczne przeglądanie naszej strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

• adres IP
• data i godzina internetowej aktywności użytkownika
• kraj prowadzenia aktywności
• rodzaj przeglądanej zawartości (odwiedzane przez użytkownika konkretne strony)
• status dostępu/kod odpowiedzi http
• strona startowa (strona, z której wysłano określone polecenie)
• przeglądarka
• system operacyjny i interfejs
• język i wersja oprogramowania przeglądarki
• rozmiar każdorazowego transferu danych
• różnica czasu w odniesieniu do czasu uniwersalnego (GMT)


Korzystanie z niektórych zasobów naszej strony jest możliwe tylko po uzyskaniu przez nas kontaktu z użytkownikiem. Oznacza to, że użytkownik, chcąc skorzystać z rzeczonych zasobów, musi podać nam swoje określone dane osobowe (kontaktowe). Gromadzimy, użytkujemy i przetwarzamy owe dane tylko w sytuacjach, w których jest to konieczne dla właściwego funkcjonowania strony i spełniania przez nią określonych funkcji. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, dane, które podaje (adres e-mail oraz inne dobrowolnie przekazane informacje, takie jak imię/numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu odpowiedniego przetwarzania wydawanych przez użytkownika poleceń oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez niego pytania. Usuwamy przechowywane dane dotyczącego danego użytkownika w momencie, gdy nie są już one dłużej potrzebne. Proces przetwarzania danych jest również ograniczony w przypadku obowiązywania ustawowych przepisów retencji danych. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

2. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna i okres retencji
Kierowanie przez nas do użytkownika prośby o udzielenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli do przetwarzania przez nas danych dochodzi ze względu na konieczność wypełnienia postanowień umowy lub podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, odbywa się to na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, oraz jeśli w tym samym czasie nadrzędnego charakteru wobec rzeczonych interesów nie mają objęte ochroną danych osobowych interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, obowiązującą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

O ile nie postanowiono inaczej, usuwamy dane osobowe użytkownika lub ograniczamy ich przetwarzanie w zgodzie z art. 17 i 18 RODO. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres, w jakim są one nam potrzebne do wypełniania naszych kontraktowych i prawnych zobowiązań, z zastrzeżeniem dochowania terminów przechowywania określonych danych osobowych, które to terminy nakładają na nas przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. Dane, które nie są już dłużej niezbędne przy realizacji wspomnianych celów są regularnie usuwane, o ile chwilowo nie jest konieczne ich dalsze przetwarzanie w związku z realizacją innych dozwolonych prawnie celów.

W celu uniknięcia problemów z otrzymaniem zapłaty za usługi, które rozliczane są przez nas w późniejszym terminie, w indywidualnych przypadkach przed sfinalizowaniem umowy z danym użytkownikiem możemy dokonać weryfikacji jego możliwości finansowych. Chronimy się w ten sposób przed ewentualnym brakiem zapłaty za świadczone przez nas usługi. Przy weryfikowaniu zdolności finansowych klienta stosujemy system punktowy. Na podstawie ilości przyznanych punktów oceniamy, czy dana osoba będzie w stanie wywiązać się z wynikających z umowy zobowiązań płatniczych. Wskaźniki punktowe pomagają nam w procesie podejmowania określonych decyzji. System oparty jest na jednej z uznanych metod statystyczno-matematycznych.

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku użytkownika powstające w momencie, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki i odwiedza daną stronę internetową. Za ich pośrednictwem przeglądarka przesyła określone informacje. Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookies jest usuwana na końcu każdej sesji przeglądania (tzw. pliki sesyjne). Inne pliki pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika dłużej i umożliwiają nam wykrycie danej przeglądarki przy kolejnym jej uruchomieniu (tzw. pliki stałe). Użytkownik może dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies i zablokować ich obsługę lub odmówić zgody na wykorzystywanie niektórych z nich, na przykład tych umożliwiających przekazywanie danych z konkretnej witryny osobom trzecim (tzw. pliki trzeciej kategorii). Należy jednak pamiętać, że po zablokowaniu plików cookies użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie.

3. Odbiorcy danych osobowych użytkownika
Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy nikomu danych użytkownika. Przekazujemy dane osobom trzecim spoza zakresu niniejszej polityki prywatności tylko wówczas, gdy jest to konieczne do wykonania konkretnej zleconej przez użytkownika usługi. W świadczeniu naszych usług współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy swe własne usługi świadczą na rzecz użytkownika na własną odpowiedzialność/na podstawie umowy zawartej przez użytkownika z nami. Użytkownik może zamówić daną usługę oraz wyrazić zgodę na włączenie przez nas w poczet świadczących ją podmiotów naszego zewnętrznego partnera. Może to również nastąpić na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W obszarze Marketingu, Sprzedaży, IT, Logistyki i Zasobów Ludzkich również współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane, co odbywa się w zgodzie z art. 28 RODO. Rzeczone podmioty są przez nas starannie selekcjonowane. W przypadku, gdy dane użytkownika przetwarzane są przez jeden ze wspomnianych zewnętrznych podmiotów, to odpowiedzialność za ochronę owych danych leży nadal po naszej stronie. Mogą również zaistnieć przypadki, w których dane zostaną przez nas po otrzymaniu stosownej prośby przesłane organom rządowym. Może to jednak zdarzyć się tylko wówczas, gdy będziemy ku temu zobowiązani prawnie, na przykład na podstawie wyroku sądowego.

4. Gdzie przetwarzane są dane użytkownika?

Dane użytkownika są przez nas zawsze przetwarzane na terenie Polski i państw europejskich (UE/Europejski Obszar Gospodarczy). Dane mogą być wyjątkowo przetwarzane w krajach znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej tylko w szczególnych i bardzo rzadkich przypadkach i tylko wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to swoją zgodę, gdy jest to prawnie uzasadnione lub konieczne do wykonania przez nas określonej usługi. W przypadku zaistnienia opisanej wyżej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na mocy określonego dokumentu prawnego (na przykład stosownych decyzji lub gwarancji wydanych przez Komisję Europejską, artykułu 44 et seq. RODO, itp.).


5. Targetowanie i reklamowanie
5.1. Analityka internetowa:

a) Serwis Google Analytics
Nasza strona korzysta z właściwości internetowego serwisu analitycznego Google Analytics, należącego do spółki Google Inc. (Google). W serwisie wykorzystywane są tzw. cookies (ciasteczka), czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę jego aktywności na danej stronie internetowej. Informacje pozyskane w tym celu przez pliki cookies są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania na stronie funkcji anonimizacji adresu IP, Google skraca jednak rzeczony adres przypisany do urządzeń zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP może zostać przesłany i skrócony dopiero na serwerze Google w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora naszej strony Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu przeprowadzania analiz dotyczących użytkowania strony przez daną osobę, sporządzania raportów z aktywności internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem danej strony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu Google Analytics nie zostaje zintegrowany i powiązany z innymi danymi posiadanymi przez Google. Użytkownik może nie dopuścić do przechowywania plików cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Warto jednak zwrócić przy tym uwagę, że w takim przypadku może on nie mieć możliwości pełnego korzystania z wszystkich funkcji naszej strony. Użytkownik może ponadto uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie przez Google danych (w tym adresu IP) pozyskiwanych w trakcie użytkowania danej strony. Musi w tym celu pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Nasza strona korzysta z serwisu Google Analytics z włączoną funkcją anonimizacji adresu IP. Dzięki niej adresy IP są skracane przed dalszym procesem przetwarzania danych, co uniemożliwia powiązanie danego adresu z określoną osobą. Jeśli w zebranych danych dotyczących określonego użytkownika znajduje się odniesienie do jego osoby, zostaje ono natychmiast usunięte.

Korzystamy z serwisu Google Analytics w celu analizy aktywności użytkowników na naszej stronie i regularnego nadawania witrynie lepszej jakości. Pozyskiwane przez nas za pośrednictwem serwisu statystyki pozwalają nam polepszać nasz produkt i czynić go bardziej atrakcyjnym dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe zostają przesłane do USA, firmę Google obowiązuje program, zwany Tarczą Prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Dane usługodawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Więcej informacji odnośnie warunków użytkowania i polityki prywatności można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/us.html i support.google.com/analytics/answer/6004245.

Podstawą prawną użytkowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b) Serwis Google Adwords i remarketing
Korzystamy z usług serwisu Google Adwords w celu zwrócenia uwagi internautów przeglądających różne strony internetowe na nasze produkty. Wykorzystujemy w tym celu środki promocyjne (tzw. Google Adwords), udostępniane za pośrednictwem systemu, zwanego adserwerem. Pliki cookies generowane przez adserwer wykorzystywane są w procesie oceny i analizy wskaźników aktywności użytkowników na danej stronie (liczba wyświetleń reklamy, kliknięć lub konwersji). Pozwala to nam na ustalenie stopnia efektywności określonych działań reklamowych. Jeśli użytkownik dociera na naszą stronę za pośrednictwem reklamy wygenerowanej przez Google, serwis Google Adwords zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym owego użytkownika. W pliku zawarte są dane analityczne, takie jak unikalny numer identyfikacyjny pliku, liczba (częstotliwość) wyświetleń reklamy na danej stronie, ostatnie wyświetlenie, informacje odnośnie klauzuli opt-out (wykorzystywanej przez użytkownika, który nie chce dłużej otrzymywać reklam). Pliki cookies generowane przez Google Adwords zazwyczaj wygasają po upływie 30 dni. Ich celem nie jest osobista identyfikacja użytkownika, lecz umożliwienie powtórnego rozpoznania jego przeglądarki przez serwis Google Adwords. Korzystający z serwisu klient Google dostaje dzięki temu stosowną informację za każdym razem, gdy strony należącej do niego witryny są przeglądane przez użytkownika, który został na nią skierowany po kliknięciu w internetową reklamę. Jako jedni z klientów korzystających z serwisu Adwords, otrzymujemy od Google oceny statystyczne, na podstawie których mierzymy efektywność naszych działań reklamowych. Poza rzeczonymi ocenami nie otrzymujemy żadnych innych informacji i, co szczególnie istotne, nie jesteśmy na ich podstawie określić tożsamości danego użytkownika. Podstawą prawną, na mocy której przetwarzane są dane użytkowników art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Z naszą stroną związany jest również tzw. remarketing, który za pośrednictwem sieci reklamowej Google Display Network umożliwia kierowanie reklam do osób o określonym profilu zainteresowań tworzonym na podstawie odwiedzanych przez nie wcześniej stron internetowych. Pliki cookies są więc tu wykorzystywane do gromadzenia danych remarketingowych. Zarówno my, jak i usługodawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z plików cookies pierwszej kategorii (na przykład tych generowanych przez Google Analytics) w połączeniu z plikami cookies trzeciej kategorii (na przykład tymi podwójnego kliknięcia) w celu właściwej orientacji, optymalizacji i zamieszczania adekwatnych reklam opartych na profilu stron odwiedzanych wcześniej przez danego użytkownika naszej strony. Dzięki przechowywanym plikom cookies Google zbiera informacje i ocenia aktywność użytkownika przeglądającego różne internetowe witryny. Dlatego też reklamy dotyczące grupy Konica Minolta mogą być wyświetlane przez Google lub usługodawców zewnętrznych również na innych niż nasza stronach. Zgodnie z własnymi deklaracjami, firma Google nie integruje zebranych w powyższych celach danych z jakimikolwiek innymi danymi osobowymi będącymi w jej posiadaniu, czemu zapobiegać ma szczególnie podkreślane przez firmę stosowanie pseudonimizacji danych. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by na ekranie jego monitora wyświetlane były dopasowane pod kątem jego zainteresowań reklamy, może zdezaktywować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki lub poinformować o tym fakcie Google, klikając w następujący link: https://adssettings.google.com.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie policies.google.com/privacy oraz services.google.com/sitestats/en.html.

Podstawą prawną, na mocy której przetwarzane są dane użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.


c) Piksel Facebooka
Korzystamy również z usług marketingowych oferowanych przez portal społecznościowy Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Na naszej facebookowej stronie umieszczamy fragment kodu, zwanego pikselem Facebooka. Wiąże się to ponownie z zapisaniem pliku cookie na komputerze użytkownika. Takie rozwiązanie pozwala nam na to, by wyświetlać internautom odwiedzającym naszą stronę i będącym jednocześnie zalogowanym na Facebooku spersonalizowanych i dopasowanych pod kątem zainteresowań danego użytkownika reklam. Piksel Facebooka umożliwia także śledzenie aktywności i zachowań użytkownika po tym, jak kliknie on w wyświetloną na Facebooku reklamę. Dzięki temu możemy obserwować efekty naszych marketingowych facebookowych działań i w razie potrzeby dokonywać ich optymalizacji.

Informacje uzyskane za pośrednictwem piksela mogą być również zbierane i wykorzystywane przez spółkę Facebook Ireland Limited do jej własnych reklamowych celów lub do celów reklamowych stron trzecich. Dzięki pikselowi firma Facebook Ireland Limited może zdobyć informacje dotyczące określonych zainteresowań danego użytkownika, na przykład poprzez śledzenie jego internetowej aktywności, a następnie wykorzystać je do wyświetlenia mu na ekranie reklam promujących określone produkty i usługi oferowane przez osoby trzecie. Facebook Ireland Limited może także powiązać informacje zebrane za pomocą piksela z innymi informacjami zdobytymi przez siebie za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub uzyskanymi w związku z użytkowaniem przez określoną osobę portalu społecznościowego Facebook. W konsekwencji firma ma możliwość stworzenia, zapisania w swojej bazie danych i wykorzystania w celach reklamowych profilu danego użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych w spółce Facebook Ireland Limited można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policy.php.

Użytkownik może nie zgodzić się na analizowanie jego internetowej aktywności i zachowań przez Facebooka oraz na wyświetlanie reklam opartych na jego zainteresowaniach (opcja „opt-out”). Z takiej możliwości można skorzystać, klikając w następujący link: Deactivate Facebook-Pixel-funktions.

Podstawą prawną korzystania z pikselowego kodu Facebooka jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest zaś oparty na określonych wymogach projekt strony oraz jej statystyczna analiza.

d) Śledzenie konwersji przez LinkedIn
Nasza strona korzysta również z usług analitycznych i technologii śledzenia konwersji oferowanych przez platformę LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Za pomocą pliku cookie zapisanego na komputerze użytkownika LinkedIn rozpoznaje jego aktywność na danej stronie. Pozyskane dane platforma wykorzystuje do tworzenia dla nas anonimowych raportów dotyczących działań reklamowych oraz zawierających informacje na temat interakcji danego użytkownika z naszą stroną. Dzięki technologii oferowanej przez LinkedIn reklamy wyświetlane użytkownikom są dopasowane do ich zainteresowań, a przez to bardziej adekwatne. Co więcej, jak wspomniano wyżej, LinkedIn przesyła nam również anonimowe raporty związane z działaniami reklamowymi oraz zawierające informacje odnośnie interakcji użytkowników z naszą stroną.

Użytkownik może nie zgodzić się na analizowanie jego internetowej aktywności i zachowań przez LinkedIn oraz na wyświetlanie reklam opartych na jego zainteresowaniach (opcja „opt-out”). Z takiej możliwości można skorzystać, klikając w następujący link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Podstawą prawną korzystania z usług platformy LinkedIn jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest zaś oparty na określonych wymogach projekt strony oraz jej statystyczna analiza.

5.2. Newsletter
Konica Minolta oferuje klientom i zainteresowanym użytkownikom firmowy newsletter. Chcący go otrzymywać użytkownik musi jedynie podać swój adres e-mail. Wypełnienie zaznaczonych w formularzu kontaktowym pól jest opcjonalne. Zamieszczone w nim dane służą temu, by móc zwracać się do danego użytkownika osobiście. Zapisanie się do grona osób otrzymujących newsletter odbywa się w tzw. formule double opt-in. Użytkownik musi najpierw zarejestrować się na stronie, po czym na podany przez niego adres mailowy wysyłamy mu wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji poprzez kliknięcie w zamieszczony w treści wiadomości link, ów link zostanie zdezaktywowany, zaś podane przez użytkownika dane zostaną usunięte. Jeśli natomiast użytkownik potwierdzi swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, uzyska dostęp do informacji dotyczących:

• portfolio produktowego firmy Konica Minolta
• ekskluzywnych zaproszeń na eventy, targi handlowe i webinaria
• firmowych referencji, sukcesów i osiągnięć
• trendów panujących na rynku, przedstawionych w formie badań, analiz rynkowych i białych ksiąg
• możliwości wzięcia udziału w badaniach satysfakcji klienta


W ramach procesu rejestracji gromadzimy i przechowujemy dane dotyczące adresów IP wykorzystywanych przez użytkowników oraz dat, w których dokonali oni rejestracji, a następnie ją potwierdzili. Za zgodą użytkownika przeprowadzamy analizę jego aktywności internetowej związanej z naszymi stronami i przesyłanym newsletterem, po czym kojarzymy otrzymane wyniki ze znajdującym się w naszej bazie danych adresem e-mail/profilem owego użytkownika. Gromadzimy również informacje na temat przeglądarki, z której korzysta dany użytkownik, preferowanych przez niego ustawień systemu operacyjnego oraz połączenia internetowego, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do naszej strony. Po przesłaniu newslettera dostajemy potwierdzenie jego odbioru. Uzyskujemy również informacje odnośnie tego, czy dana osoba zapoznała się z jego treścią oraz w jakie znajdujące się tam linki kliknęła. Poza tym, gromadzimy dane dotyczące konkretnych stron przeglądanych przez użytkowników na naszej witrynie oraz w naszych aplikacjach. Dzięki temu możemy stworzyć osobisty profil danego użytkownika i dostosować nasze działania reklamowe do jego zainteresowań, a co za tym idzie zapewnić jak najlepszą jakość naszych produktów.

Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z grona osób otrzymujących newsletter, wysyłając w tym celu wiadomość na adres [email protected] lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych na stronie.

Przetwarzanie danych użytkownika odbywa się w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Platforma Marketingowa Marketo
W trakcie procesu rejestracji poprzedzającego otrzymanie newslettera oraz w celu przesyłania użytkownikowi określonych informacji korzystamy z usług platformy marketingowej Marketo. Za jej pomocą gromadzimy dane związane z działaniami komunikacyjnymi oraz sposobem, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony. Dzięki temu możemy odpowiednio rozwijać nasze produkty/usługi, a także przeprowadzać działania marketingowe i sprzedażowe. Przetwarzanie danych częściowo odbywa się w sposób automatyczny i ma na celu sporządzenie dokładnej charakterystyki danego użytkownika (profilowanie). Marketo pozyskuje adres IP internauty i używa plików cookies (plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika – patrz wyżej) po to, by śledzić i analizować aktywność i działania owego internauty na naszej stronie, a w konsekwencji by dopasować do jego zainteresowań przesyłane mu informacje. Dane pozyskiwane za pośrednictwem platformy przesyłane są na serwer Marketo (zarejestrowany w UE/Europejskim Obszarze Gospodarczym) i tam przechowywane. W naszym imieniu Marketo wykorzystuje zdobyte dane do analizy internetowej aktywności zarejestrowanych użytkowników i sporządzania na ten temat raportów. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, użytkownik może nie dopuścić do przechowywania plików cookies na jego urządzeniu. Może to jednak wiązać się z niemożnością korzystania przez niego z niektórych dostępnych na naszej stronie funkcji. W wyjątkowych i niedających się przewidzieć przypadkach, w których dane użytkownika przesyłane są na serwer w USA, firmę Marketo obowiązuje program, zwany Tarczą Prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Zawarliśmy również z firmą Marketo umowę dotyczącą kwestii związanych z RODO.

Dane usługodawcy zewnętrznego: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; polityka prywatności grupy Marketo jest dostępna pod następującym adresem: documents.marketo.com/legal/privacy/.

Podstawą prawną korzystania z usług świadczonych na platformie Marketo jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Obecność w mediach społecznościowych
Jeśli chodzi o media społecznościowe, jako operator naszej strony internetowej korzystamy z usług internetowych platform w celu bezpośredniego informowania aktywnych na owych platformach użytkowników o usługach oferowanych przez firmę Konica Minolta. Kanały społecznościowe, w których jesteśmy obecni, oferują zainteresowanym tego typu informacjami internautom alternatywny kanał komunikacyjny.

W chwili obecnej posiadamy własny profil w następujących portalach społecznościowych:
• Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinoltaPoland/
• LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-polska/?viewAsMember=true
• Instagram: https://www.instagram.com/konica_minolta_pl/
• Twitter: https://twitter.com/PLKonicaMinolta

Zasadami obowiązującymi w momencie, gdy użytkownik zarejestrowany na stronie określonego portalu społecznościowego przegląda na nim profil firmy Konica Minolta, są warunki, postanowienia i założenia zawarte w polityce przetwarzania danych prowadzonej przez operatora tejże strony.

Nie mamy żadnego wpływu na sytuację, w której dane użytkownika są gromadzone i w dalszy sposób wykorzystywane przez portale społecznościowe. Wiemy jedynie, że wspomniane dane zostają użyte w celach reklamowych, a także do badań rynkowych oraz tworzenia profili użytkowników na podstawie ich zainteresowań i internetowej aktywności. Mogą również zostać podjęte dalsze działania reklamowe oparte na wspomnianych zainteresowaniach. Wszystko to jest zazwyczaj możliwe dzięki plikom cookies zapisywanym na komputerze użytkownika.

Chcielibyśmy zatem jasno dać do zrozumienia, że dane użytkowników (np. dane osobowe, adresy IP) są zapisywane przez operatorów mediów społecznościowych i wykorzystywane przez nich w celach biznesowych w zgodzie z ich własną polityką dotyczącą użytkowania danych. Chcemy również zwrócić uwagę, że w ramach wspomnianych wyżej działań dane użytkowników mogą być przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej. Amerykańskie podmioty objęte programem Tarczy Prywatności zobowiązują się w takiej sytuacji przestrzegać standardów ochrony danych obowiązujących w UE.

Przetwarzamy dane użytkowników przeglądających w mediach społecznościowych profil grupy Konica Minolta jedynie w sytuacjach, w których nawiązują oni z nami kontakt za pośrednictwem komentarzy lub bezpośrednich wiadomości. Użytkownik może wówczas domagać się uznania swoich praw zarówno od nas (patrz także Prawa Użytkownika, Punkt II), jak i od operatora danego portalu społecznościowego.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika ma miejsce w oparciu o nasz uzasadniony prawnie interes, którym jest skuteczne informowanie oraz komunikowanie się z użytkownikami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli użytkownik proszony jest przez określonego usługodawcę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (na przykład poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub kliknięcia w odpowiedni przycisk), dzieje się to na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

YouTube
Na naszej stronie zamieszczane są filmy z serwisu Youtube. Pochodzą one ze strony www.Youtube.com, jednak mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie. W takiej sytuacji zostaje uruchomiony zaawansowany tryb ochrony danych. Jeśli użytkownik nie odtwarza wspomnianych filmów, jego dane nie zostają przekazane serwisowi Youtube. Jeśli jednak zdecyduje się odtworzyć dany film, oznacza to automatycznie, że Youtube wchodzi w posiadanie określonych danych. Na początku serwis otrzymuje informację, że dana osoba skorzystała z jego zasobów za pośrednictwem naszej strony. Później może uzyskać także inne informacje, o czym my już jednak wówczas nie wiemy. Nie mamy również w takim przypadku wpływu na transmisję danych. W konsekwencji, jeśli użytkownik zaloguje się na Youtubie, zdobyte przez serwis w trakcie sesji logowania dane zostaną bezpośrednio powiązane z kontem owego użytkownika. Aby do tego nie dopuścić, użytkownik musi wylogować się z Youtube'a zanim odtworzy pochodzące z tego serwisu filmy zamieszczone na naszej stronie. Youtube przechowuje dane internautów oraz wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynkowych oraz/lub do odpowiedniego dostosowania się do potrzeb swoich użytkowników. Działania reklamowe, takie jak targeting, mogą być prowadzone przez Youtube nawet wobec tych osób, które się na nim nie zalogowały. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się prowadzeniu wyżej wspomnianych działań. W tym celu musi zgłosić się bezpośrednio do przedstawicieli serwisu Youtube.

Polityka prywatności serwisu Youtube zawiera więcej informacji na temat celu i zakresu, w jakim pobierane są i przetwarzane dane użytkownika. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje odnośnie praw użytkownika oraz możliwych do ustawienia opcji chroniących jego prywatność: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Również Google przetwarza w USA dane osobowe użytkowników, podlegając przy tym programowi Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną zamieszczania filmów z serwisu Youtube na naszej stronie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Opcje opt-out w mediach społecznościowych
Jeśli dany użytkownik posiada swój profil na którymś z portali społecznościowych i nie życzy sobie, by ów portal zbierał na jego temat informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej, a następnie kojarzył je z już zapisanymi przez siebie danymi, musi wylogować się z owego portalu przed otwarciem naszej strony, usunąć wszystkie pliki cookies zapisane na swoim urządzeniu oraz zamknąć i ponownie uruchomić swoją przeglądarkę.

Szczegółowe informacje dotyczące opcji opt-out oraz przetwarzania danych przez poszczególne serwisy społecznościowe można znaleźć po kliknięciu w odpowiedni, odnoszący się do danego portalu załącznik. Wszystkie linki znajdują się poniżej.

Chcemy również jasno zaznaczyć, że w przypadku, gdy użytkownik chce uzyskać określoną informację lub wyegzekwować którekolwiek ze swoich praw, najskuteczniejszym ku temu sposobem jest kontaktowanie się bezpośrednio z danym usługodawcą, który jako jedyny posiada dostęp do danych użytkownika i jako jedyny może podjąć stosowne kroki i udzielić stosownych informacji. W razie potrzeby użytkownik może zawsze skontaktować się również z nami.

Dodatkowo, europejscy operatorzy marketingowi podsuwają nowy sposób uruchomienia opcji opt-out. Można z nim się zapoznać pod następującym linkiem: http://www.youronlinechoices.com/. Jest to inicjatywa podjęta w celu dokładnego objaśnienia spraw związanych z zamieszczaniem reklam w internecie. Pod załączonym wyżej linkiem znajduje się ponadto spis wszystkich usługodawców, których internetowe działania reklamowe można blokować bądź akceptować. Wśród wspomnianych usługodawców znajdują się również Facebook i Google.

8. Konica Minolta opracowała niniejszą politykę prywatności jako globalny punkt odniesienia dla swych własnych działań: https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html.